Homepage

Công ty TNHH LumberLink - Dịch vụ nâng hạ và cho thuê xe nâng uy tín tại Bình Dương

FORKLIFT RENTAL

 • Nang ha, rut go tu container

  07-12-2015 // 3,718 view(s)

  Dich vu rut ruot container go, may moc tai Binh Duong. DICH VU NANG HA HANG HOA cua chung toi luon co nhung giai phap rut container hang, di chuyen may moc tu container vao dung vi tri dinh truoc mot cach an toan nhat.

  Detail →

 • Dich vu lap dat may moc

  15-12-2015 // 3,213 view(s)

  Di doi, nang ha, lap dat may moc. Lien he: 0823 558 335 - Cong ty TNHH LumberLink Cung cap dich vu lap dat, van chuyen, nang ha, boc xep hang hoa may moc, hang hoa mot cach chuyen nghiep nhat.

  Detail →

 • The rental forklifts in Binh Duong province service

  02-03-2021 // 1,740 view(s)

  Dich vu cho thue xe nang tai Binh Duong bao gom ngan han va dai han, Cho thue xe nang tai KCN Vsip1, Cho thue xe nang tai KCN Vsip 2, Cho thue xe nang hang o KCN Song Than. Cho thue xe nang tai Thu Dau Mot. Cho thue xe nang tai KCN Dai Dang. Cho thue xe nang tai Tan Uyen,.... Truoc nhu cau su dung xe nang dang ngay cang tang cao hon trong nhieu linh vuc khac nhau, Cong ty TNHH Lumber Link chuyen cung cap dich vu cho thue xe nang tai Binh Duong cuc ky chat luong va uy tin.

  Detail →

 • Dich vu rut container hang

  27-03-2021 // 1,616 view(s)

  DICH VU NANG HA HANG HOA cua chung toi luon co nhung giai phap rut container hang, di chuyen may moc tu container vao dung vi tri dinh truoc mot cach an toan nhat. 0978-984-426 (Ms.Phuong)

  Detail →

 • Cho thue xe nang cu o Tan Uyen - Binh Duong

  12-04-2021 // 1,562 view(s)

  Cho thue xe nang cu o Tan Uyen - Binh Duong. Dich vu cho thue xe nang cu o Tan Uyen - Binh Duong. Dich vu cho thue xe nang cu chuyen nghiep, uy tin hang dau tai Tan Uyen - Binh Duong, cho thue xe nang cu nhap truc tiep tu Nhat Ban , cho thue xe nang cu tu 1.5 tan den 20 tan.

  Detail →

 • Thue xe nang Thu Dau Mot

  22-02-2021 // 1,520 view(s)

  Dich vu cho thue xe nang hang Thu Dau Mot nham phuc vu nhu cau cho doanh nghiep va ca nhan, co nhu cau su dung xe nang hang cho cac du an ngan han va dai han. Dich vu cho thue xe nang Thu Dau Mot giup cho doanh nghiep, ca nhan tiet kiem chi phi dau tu xe nang, khong chi phi bao tri.

  Detail →

LUMBERLINK CO. LTD

HOTLINE

HOTLINE

0823.558.335